Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Hur vi odlar

LokaltOdlat driver hydroponisk odling inomhus. Det vill säga att vi odlar alla grödor utan jord i återanvändbara substrat i näringsrikt vatten. Odlingen kan ske i en containerfarm, i ett större garage, i en övergiven butikslokal eller i en lagerlokal. Det enda som krävs är el och tillgång till vatten. Om sedan odlingen sker i horisontellt eller i vertikala torn spelar mindre roll då principen är densamma.

Så här kan nästa odlingsfarm se ut!

Miljön vi odlar i är alltid inomhus och kontrollerad med avseende på temperatur och luftfuktighet. Genom att belysning och näringen i vattnet mäts och regleras automatiskt kan en hög och jämn kvalitet på alla grödorna hållas året om. Vill du liksom vi bli en lokal framtidsfarmare tveka inte att höra av er till oss för ett ev. framtida samarbete. Vi vill så snart som möjligt kunna förse både storstäder som mindre orter med lokalt odlad sallat och kryddor.

%d bloggare gillar detta: